454 - نصیحت پدرانه 4


آن قدر دور شو که نبودنت احساس شود، نه عادت.


نصیحت پدرانه 3

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر