474 - خانه ما هرگز کتلت نداشت


کتلت غذا نیست یک فرهنگ است . فرهنگی که می شود درش بی نهایت مادر خسته و زیبا را تصور کرد که پای گاز و پیک نیک نشسته و ایستاده و با دستهای جوان و کشیده و پیر و بی رمق آن را شکل می دهد و در روغن داغ می ریزد . کتلت تعین عشق مادر به خانه است .

نقل از: روزبه

472 - تنها باید پرید

نگران بال های ضعیفت نباش. آنکه میل پریدن داده است، قدرت پرواز هم خواهد داد.


471 - Fuck Natalie, Fuck Clarks

رسماً از همین جا میرینم تو دهن هر کسی که بخواد بگه کلارکس کفش راحتیه و برای حفظ سلامتی پا طراحی شده.

470

روزها فکر من اینست و همه شب سخنم
که چرا غافل از احوال دول خویشتنم


469

Religion is like a penis.
It's fine to have one.
It's fine to be proud of it.
But please don't whip it out in public and start waving it around.


468 - حق طبیعی


من هم اگه جای وزیر وزرای مملکت بودم عمراً یه کلمه راجع به نرخ ارز حرف میزدم وقتی هر چاقالی تو خیابون داره در مورد عوامل به وجود آورنده بحران و راهکارهای استراتژیک کنترل وضعیت اظهارنظر میکنه.

467 - Copy Paste


دلار هم نشدیم یهو بکشیم پایین ملت حال کنند.466


حالا که فکرهام رو کردم دیدم نظرم عوض شد.


465


روزی مریدان نزد شیخ آمدند و او را پرسیدند: یا شیخ، بهای دلار چند؟
شیخ لختی با خود اندیشید و سراسیمه از مریدان پرسید: الان؟ یا الان؟
    
مریدان جملگی نعره ها زدندی و جامه ها بدریدندی و سر به بیابان گذاشتیدندی!