453


بدون شک نام امیلیو زاپاتا سالاسار، به عنوان یکی از رهبران برجسته انقلاب ملی مکزیک علیه رژیم دیکتاتوری پورفیریو دیاس، برای تک تک مردمان آمریکای لاتین به یادآورنده یگانه نماینده صدای آنارشیسم لیبرال های مخالف کاپیتالیسم  در عرصه طغیان طبقه های کارگری سوسیالیست بر علیه استثمارهای استبدادی قرن هجده می باشد. حال آنکه همین اسم در خراب شده ای به نام ایران تداعی کننده ساندویچ های عمله خفه کن کنار خیابانی بیش نیست.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر