443 - نصیحت پدرانه 3


هرگز عاشق سیگاری ها نشوید. کسی که به خودش رحم نمی کند تکلیفش با دیگران روشن است.

نصیحت پدرانه 2 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر