چرا یه آدم معمولی؟

من اون فیلمو ندیدم. نه، اون شعرو نخوندم. این بابا رو نمیشناسم. هیچ وقت اون ور نبودم. من همینم که هستم یه آدم معمولی. هیچ وقت مهم نبودم، نباید کار سختی باشه. به خودم دروغ نگفتم، فکر نکردم لازم باشه. زندگی رو دوست دارم. یه زندگیه معمولی. نمیخوام کتاب باشم. دوست دارم که گوش بدم به یه قصه معمولی. نمیخوام عاشق باشم اگه آخرش جداییه. نمیخوام پولدار باشم اگه قیمتش رهاییه. نمیخوام زندگیمو به پای شهرت بریزم. دوست دارم خودم باشم یه آدم معمولی.

دوست دارم خودم باشم، خودم باشم، خودم باشم.

نمیخوام اول باشم. مگه زندگی مسابقه ست؟ نمیخوام تو جمع باشم. تنهایی یه قاعده است. نمیخوام به من بگن چی باید آرزو کنم. من میخوام خودم باشم یه آدم معمولی.عشق خودمو دارم. یه عشق معمولی. به من ربطی نداره اسم این هنرپیشه چیه. اصلاً برام مهم نیست این کارخونه مال کیه. هر کسی هرچی داره هر کی که هست خوش به حالش. من میخوام خودم باشم یه آدم معمولی.

آره می خوام خودم باشم یه آدم معمولی.
من می خوام خودم باشم یه آدم معمولی.


دانلود کنید: یه آدم معمولی - کیوسک