359

دو گروه از افراد بهتر است هرگز ازدواج نکنند زیرا خوشبخت شدنشان بعید به نظر میرسد:

1. پسرهایی که فکر میکنند هیچ کس بر روی زمین دست پخت مادرشان را ندارد.
2. دخترهایی که فکر میکنند هیچ کس بر روی زمین بیشتر از پدرشان نمیفهمد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر