360 - نا گفته های تاریخ

چه کسی میداند، شاید دیسک کمر شیطان اُود کرده بوده که به آدم تعظیم نکرد!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر