صد و نود و یک - عدو سبب خیر شود گر خدا خواهد 1


اندر محاسن جــنــبــش ســبــز ذکر همین یک نکته کافیست که به برکت قطع مکرر شبکه تلفن همراه در کل مملکت و یاری خداوند متعال، فرهنگ ارسال SMS های به اصطلاح جُک از ریشه این مرز و بوم کلاً برچیده شد.

این حرف رو منی میزنم که نه رای دادم، نه دنبال پس گرفتنش رفتم و نه اعتقادی به این سیاه بازی های سیاسی دارم.  حالا تو دیگه حساب کار خودت رو بکن.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر