صد و نود - بیا سرشو بزن


جوون های گردن کلفت مردم تو زندون کـون دادن، لام تا کام دم نزدند. اونوقت این زنیکه ایکبیری به خاطر چهار تا متلک خشک و خالی که شنیده بیا ببین چه الم شنگه ای به پا کرده!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر