پنجاه - مرتضی

همیشه هنگام دیدن مصاحبه های مرتضی حیدری با م. ا.ن. از خودم می پرسیدم که این آدم چه طور میتونه در مقابل عرایض گــُــهربار م. ا.ن. همیشه لبخند بزنه؟!


اما وقتی امروز تا ساعت هشت شب در سالن همایش های سازمان مدیریت صنعتی همراه با مرتضی حیدری نشسته بودیم و تفسیر سخنران پیرامون اقتصاد جهانی و آثار آن بر اقتصاد ایران مبنی بر سقوط آزاد اقتصاد ایران در صد ساله گذشته را می شنیدیم و از قضا ساعت ده شب مصاحبه دیگری از ایشان در کانال یک مبنی بر رشد بی سابقه اقتصادی ایران را دیدم، بهتر از هر موقع دیگری معنی لبخندهای ملیح مرتضی حیدری به سخنان م. ا.ن. رو فهمیدم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر