بیست و چهار - نقاب

تنها نقاب کودکی ام را جایی میان سیصد و شصت و پنج نقاب بزرگ سالی ام گم کرده ام

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر