بیست و سه - شیرین عسل

راننده تاکسی که ترافیک روی پل را میبیند میگوید: "از زیر پل بریم بهتر است."
و من که شیرین شده ام میگویم: "من روی پل پیاده میشم آقا."

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر