شش

میگویند و مینویسند: "برگه معاینه فنی خودرو"
.
.
.
بخوانییم و بشنویم: "رسید بانکی به مبلغ هشت هزار و هشتصد تومان"

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر