هفت - ابتکار عملراننده تاکسی روی آینه وسط کاغذی تایپ شده به این مضمون چسبانده:

"لطفا برای کرایه تاکسی به شانه راننده نزنید"

اما گوش شنوایی هم ندارد.

مانده ام اگر لُپش را بکشم و بگم کرایه رو حساب کنه باز هم شاکی میشه یا نه!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر