447 - انتهای خیابان هشتم


یادم میاد قبل از امشب آخرین باری که رفته بودم سینما آزادی یه چیزی حدود سال 42-41 بود. شما یادتون نمیاد ولی اون موقع هنوز آتیش نگرفته بود... هه هه، چه باحالم من، واقعاً!


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر