442 - پرواز 233 ایران ایر به مقصد شیراز


مینویسم که بدانی؛

در تمام طول پرواز جای خالی سرت بر روی شانه هایم سنگینی میکرد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر