433


ناتانائیل، سعی کن تلفن دوست پسرهای دیگرت در حافظه خودت باشند، نه در حافظه گوشی که به آن مینگری.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر