432 - هر گل یه بویی داره


چقدر عطرها و زن ها شبیه به هم اند! هر چه بیشتر بویشان میکنی زودتر میپرند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر