409


وقتی میگم دلم برات یه ذره شده، باید فیزیک کوآنتوم خونده باشی تا درست بفهمی چی میگم.


۲ نظر: