401

اگه ازم بپرسی امروز چه خبر؟ تنها چیزی که میتونم بگم اینه که حال و هوای *قریب این آهنگ چنان کوبیده توی مغزم که هنوز منگم.


*: قریب = نزدیک   /    غریب = دور
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر