400


مینویسم که بدانی؛

خیلی فرق است بین آدمی که درس می خواند تا کار کند با آدمی که کار میکند تا درس بخواند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر