357

چیزی در دنیا به اسم "بوی نویی" وجود ندارد. تنها بوی خوشی که وجود دارد "بوی تمیزی" است که به واسطه نو بودن هر چیز به مشام میرسد.

میگی نه؟ ثابت کن!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر