300


انسان ها هرچه ضعیف تر، خدایشان بزرگ تر.

 

۲ نظر: