299


گاهی از اینکه دیگر از چیزی نمیترسم میترسم.

۲ نظر:

 1. ماهم واسه اینکه یه چی گفته باشیم...
  دیگه از اینکه از خیلی چیزا بترسم،نمیترسم!

  پاسخحذف
 2. ترس بهانه ست
  امیدِ الکیه
  چنگ زدن به زندگیه...

  پاسخحذف