294


تنها به پشتوانه هزار و نهصد و هفتاد و دو سال موسیقی انسان بر روی کره خاکی می توان چنین اثری را خلق کرد.


۱ نظر:

  1. گوشم گرفته بود ولی دهنم صاف شد گوش کردم بهش.با هدست!

    پاسخحذف