279 - پیچش مو 3

وقتی زن و شوهرهایی رو میبینم که با هم سوار ماشینند اما بیرون رو نگاه میکنند یه حس درونی بهم میگه که بی برو برگرد یه پای رابطه شون میلنگه. شک نکن پسر!


۲ نظر: