209 - پیچش مو 2

این روزها اگر کسی پیدا شد که شماره تلفنت رو حفظ بود حتماً قدرش رو بدون. خیلی باید خاطرت براش عزیز باشه.

پیچش مو 1

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر