214

به عنوان یک مدیر بازاریابی میتونم بگم تا زمانی که زن ها وجود دارند میشه هر آشغال بی کیفیتی رو با خیال راحت تولید کرد و از فروشش کاملاً مطمئن بود.