211

همه دل خوشیم به اینه که تو یادت مونده گافم.

۱ نظر:

  1. خوب ما به جای اینکه آموزش ببینم که نباید از عرض خیابون رد شد. با حصار و مانع از اینکار منع می‌شیم. حصار کشیدن برای حیوان‌هاست چون آموزش پذیر نیستن و اگر هم آموزش پذیر باشن این کار به صرفه نیست. آموزش برای ما انسان‌هاست. اما آیا ما اونجور که باید آموزش می‌بینیم؟

    پاسخحذف