203 - اشکال شرعی

حکم شرعی این نوع از تبلیغات ویلا یا زمین که توش نوشته میشه "اینجا بهشت است" چیست؟ آیا اینان بهشت و جهنم خدا را به سخره گرفته اند؟ و یا با تخم هایشان گردو میشکنند؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر