202 - بازندهبعضی ها آنقدر به فکر کردن در زندگی عادت میکنند که موسم عمل نیز به فکر کردن در باب چگونگی تحقق بخشیدن به آن افکار مشغولند و همانا اندیشمندانند و بس.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر