صد و هجده - ژانر تکرار 2

پیشنهاد می کنم برای ایجاد تنوع در سریال های تـلویـزیـونـی هم که شده حـکـومـت رو عوض کنیم تا حداقل سال دیگه این موقع یه سریال جدید به جای سرگذشت و زندگی نامه شــاه داشته باشیم ببینیم.

ژانر تکرار 1 

۲ نظر: