صد و شانزده - سـفـیـنـه نجات

چون سـفـیـنـه آماده شد وحى فرو فرستاد تا از هر حيوان يك جفت نر و ماده سوار آن کنند و به فضا پرتاب نمایند. مـحـمـود را که یگانه خلقت هستی بود جفتی یافت نشد، پس در میان انسان ها بر روی زمین باقی ماند. باشد که عذاب الهی نسلش را منقرض گرداند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر