صد و سه

وجه اشتراک من و ارشمیدس اینه که اون تو حمام قانون وزن مخصوس عناصر به فکرش رسید و من زیر دوش به ایده وبلاگ هام میرسم.

۲ نظر: