صد و چهار

- آقا مشـروب نمیخوای بگیری؟
+ نه، چطور؟ میخوای واست بگیرم؟
- نه دیگه، باشه هر موقع واسه خودت گرفتی همون رو با هم میزنیم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر