پنجاه و دو - نگاه


با یک نگاه صرفاً انتقادی به زمین و زمان می توان آناً دنیا را به گــُــه کشید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر