هفتاد


آخرش هم نفهمیدم این اسپری رو گرفته بودم بزنم زیر بغلم یا اینکه بزنم تو هوا بو دود بره.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر