چهل

خودش را خُرد می کرد، مبادا دیگری ترکی بر او بیندازد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر