دَه - هر کس خود قیمت گذاشت آبِ رویش را


آن روزها مردم به حکومت شاهنشاهی اعتراض کردند و حکومت اعتراضات را بر نتابید. مردم حرمت شکستند و حکومت بهایش را گرفت.
خون
این روزها مردم به حکومت اسلامی اعتراض میکنند و حکومت اعتراضات را بر نمی تابد. مردم حرمت میشکنند و حکومت بهایش را میگیرد.
کون


هر کس خود قیمت گذاشت آبِ رویش را

۲ نظر:

  1. khily khoshhalam ke man sabre ayooob daram :D

    پاسخحذف
  2. akh jOOOon man mitooonam com bezarammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm hoooraaaaaaaa

    پاسخحذف