472 - تنها باید پرید

نگران بال های ضعیفت نباش. آنکه میل پریدن داده است، قدرت پرواز هم خواهد داد.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر