465


روزی مریدان نزد شیخ آمدند و او را پرسیدند: یا شیخ، بهای دلار چند؟
شیخ لختی با خود اندیشید و سراسیمه از مریدان پرسید: الان؟ یا الان؟
    
مریدان جملگی نعره ها زدندی و جامه ها بدریدندی و سر به بیابان گذاشتیدندی!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر