461

و تو نادانستی؛

اگر از مرکز ثقل تحریم های جهان برایت گل میفرستم تنها برای آنست که بدانی برای به دست آوردن عشقت نه 1+5 و نه اروپا و نه آمریکا هیچ یک جلو دارم نخواهند بود.


۱ نظر:

  1. ازپست 461 تا 1 را خواندم بسی مشعوف شدم

    پاسخحذف