426


سه چیز به تحمل سختیهای زندگی‌  کمک می‌کنند. چیز اول، چیز دوم و مهم تر از همه چیز سوم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر