418 - نصیحت پدرانه 2


هرگز از دوست پسر خود به جای تاکسی تلفنی استفاده نکنید زیرا در این صورت ممکن است او هم مانند یک شوفر تاکسی با شما برخورد کند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر