413 - تئوری در برابر عقل


عزیزم؛

بیا برای یک بار هم که شده با خودمان رو راست باشیم. دو خط موازی هرگز به هم نمیرسند، حتی در بی نهایت.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر