389

اگر روزی درایران به آن سطح از امنیت اجتماعی و آزادی پس از بیان برسیم که بتوان نقدی بر خـــدا نوشت بدون شک اولین مولفه ای که بر روی آن دست خواهم گذاشت ریشه کلمه خـــدا خواهد بود تا به جهانیان ثابت کنم چنین مفهومی همان قدر من در آوردی است که ریشه کلمه اش می باشد.

خدا = خود آ: آنچه به خیال خود و برای خود خلق میکنیم و به آن هستی میبخشیم.

۱ نظر:

  1. این نظر توسط یک سرپرست وبلاگ حذف شد.

    پاسخحذف