376 - Copy Paste


رهبر من آن طفل خردسالیست که شوشولش را خودش می شوید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر