362

 برای تجربه عشق دنبال کسی باش که تو را با تمام نداشته هایت بخواهد، نه داشته هایت.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر