334


اگر ایدز را به مثابه یکی از آخرین مراحل چرخه رشد، تکامل و یا بلوغ نوع بشر در نظر بگیریم، دیگر ابتلا به آن آنقدرها هم زشت و ناپسند جلوه نمیکند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر