316 - و با حضور افتخاری شـقـایـق گـودرزی

اسپیلبرگ در 1984 به رنگ ارغوان میسازد که ساعت ها میتوان صرفاً به نقد ارتباط معنایی فیلم و رنگ ارغوانی نشست، حاتمی کیا هم بیست سال بعد در 1383 به رنگ ارغوان میسازد که گویی به تنها جیزی که نمیخواسته کوچکترین اشاره ای کند همانا رنگ ارغوانی بوده است.

 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر